Vi udvikler hele tiden nye features, som fremtidssikrer jeres telefoniløsning

Se flere eksempler på under 1 minut

Flexfone er pakket med mere funktionalitet end vi har plads til på denne side, så vi har udvalgt de mest populære funktioner og dem som vi mener gavner flest virksomheder

Visuelt kaldsflow

Med visuelt kaldsflow fra Flexfone kan I få et komplet overblik over, hvordan telefonopkald bevæger sig gennem jeres system. Helt enkelt er et visuelt kaldsflow et rutekort over, hvordan indgående kald agerer, når der ringes til jeres virksomhed.

Udformningen af et kaldsflow afhænger udelukkende af de behov og ønsker, som I har til jeres ip-telefoni. Alle funktionsmoduler kan bygges sammen på præcis den måde, I ønsker det. Åbningstider, tastemenuer, visuelle telefonsvarer, landekodestyring, telefonkøér og meget mere kan altid til- og fravælges, så Flexfone-teleløsningen altid matcher jeres behov.

Dermed er I altid sikret, at jeres kunder, kolleger og samarbejdspartnere kommer nemt og hurtigt igennem til de rette medarbejdere, og dermed får en god oplevelse – hver gang!

Omstilling

Myfone.dk kan man omstille sine opkald direkte i sin browser. Vi har også bygget omstillingsfunktionen ind i vores Myfone app.

Med Flexfone får I et omstillingsbord udover det sædvanlige. Ikke nok med, at I kan omstille kald fra jeres bordtelefoner, som I sikkert er vant til, kan I også gøre det direkte i jeres browser, eller i vores iPhone og Android app.

Omstillingen kan ske på to måder; Direkte eller Overvåget. Med direkte omstilling bliver opkaldet stillet igennem til jeres kontakt med det samme og jeres opkald ophører. Med overvåget omstilling kommer I igennem til en kontakt og kan spørge om vedkommende har tid til at tage imod din omstilling.

Kort sagt - Flexfones omstillingsbord kan alt det du kender fra traditionelle telefonanlæg samt meget mere.

Hovednummer

Om I har et enkelt hovednummer eller måske flere, kan det nemt opsættes.

Et hovednummer er erhvervstelefoniens kerne. Herfra udgår alle systemets funktioner og numre. Hos Flexfone har vi lavet en simpel måde at holde styr på de enkelte hovednumre og deres relationer til resten af virksomhedens telefoner og funktioner nemlig Visuelt Kaldsflow.

Hos Flexfone kan vi sørge for at I får det hovednummer der passer lige til jer, eller flytte jeres nuværende til os.

Jeres nye Flexfoneløsning kan skræddersyes efter jeres behov, med lige så mange hovednumre og funktionaliteter som I har brug for.

Telefonkøer

Med telefonkøér kan I sikre, at det er de rigtige medarbejdere, som håndterer jeres kunder, så de får en god kundeoplevelse. I bestemmer selv, hvor mange telefonkøér jeres virksomhed skal have og hvordan disse opsættes.

Telefonkøér giver også virksomheden mulighed for, at kunder kan vente til musik indtil en medarbejder er ledig. I kan også indstilles et ”Ring mig op” speak, så kunden slipper for at vente i køén og i stedet bliver ringet op - så snart én af jeres medarbejdere er ledig.

Åbningstider

Med funktionen ”Åbningstider” kan I selv indstille, hvornår jeres Flexfone system skal være ”åbent” eller ”lukket”. Det betyder, at jeres kunder altid får hjælp, når I har åbent og klar besked, hvis I har lukket.

Eksempel (Inden for normal åbningstid):
”Velkommen til IT-Biksen, du har nu følgende valgmuligheder”...

Eksempel (Uden for normal åbningstid):
”Du har ringet til IT-Biksen uden for vores normale åbningstid, som er:
mandag til torsdag fra 08:00 til 16:00, og fredag fra 08:00 til 14:00, samt lørdag fra 09:00 – 12:00. Ved hastesager kan vores vagt kontaktes på +45 86 11 22 33”.

Tastemenuer

En tastemenu sparer jeres kunder for tid, og jeres medarbejdere undgår samtidig unødig håndtering af opkald - der ikke var tiltænkt dem.

I bestemmer selv hvordan tastemenuen skal opsættes, og I kan selv ændre den løbende.

Har I fx en salgs-, kundeservice- eller administrationsafdeling e.lign. kan vi lave en tastemenu, som dirigerer kunderne hen til præcis den afdeling de måtte ønske.

En tastemenu fra Flexfone er et stærkt værktøj til at effektivisere jeres daglige kundebetjening.

Velkomsthilsen

En velkomsthilsen kan give et personligt præg til jeres virksomhed.

En velkomsthilsen er det første jeres kunder møder, når de ringer til jer, og kan med fordel kobles sammen med en tastemenu, så jeres kunder bliver dirigeret hen til en medarbejder, der kan løse opgaven.

I kan nemt opsætte jeres egen personlige velkomsthilsen, som I kan uploade til Flexfone-systemet eller blot indtale den direkte via en telefon, som er tilknyttet jeres løsning.

Hvis I vil have en professionel stemme på jeres velkomsthilsen, så tilbyder Flexfone professionel indspilning af speaks.

Visuel telefonsvarer

En visuel telefonsvarer er et effektivt redskab til administration af jeres daglige kommunikation med kunder og kolleger.

I kan oprette en unik telefonsvarer for både virksomheden og for hver enkelt medarbejder. I har med vores visuelle telefonsvarer mulighed for både at aflytte, spole, slette og få tilsendt beskederne direkte på e-mail.

De personlige telefonsvarer administreres nemt via jeres adgang til Myfone.dk, på jeres bordtelefoner eller direkte i Myfone app´en. Man kan tilføje en telefonsvarer på en “Åbningstid”, hvis I fx har en salgslinje, hvor man gerne vil modtage forespørgsler efter lukketid.

Tastefunktioner

Vores tastefunktioner giver adgang til en lang række funktioner, så I altid kan håndtere jeres daglige opkald nemt og hurtigt. Funktioner såsom at logge af/på køér, direkte eller overvåget omstilling, indtale velkomsthilsener og aflytning af telefonsvarer, klares nemt og hurtigt via Flexfones tastefunktioner.

Ved brug af smartphones har vi udviklet vores Myfone app, hvor alle tastefunktioner er pakket ind i et flot design, og med smarte genvejstaster for endnu nemmere kundebetjening.

Telefonmøde

Med Flexfone får I to typer af telefonmøder, så I er sikret de bedste betingelser for optimalt samarbejde imellem kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Den ene er en mødetelefon, I kan oprette lige så mange af, som I har behov for. Disse mødetelefoner defineres med et navn, samt en firecifret pinkode, som bruges til at få adgang.

I har også mulighed for at starte et AD HOC-telefonmøde, så man hurtigt kan starte et nyt telefonmøde på farten - via Myfone app’en.

Ring med Myfone.dk

Med Myfone.dk har du mulighed for at foretage og besvare kald, direkte i din browser. Du indtaster blot et navn/eller nummer på den person du vil ringe op, hvorefter Myfone automatisk søger efter kontakten. Du trykker dernæst på det grønne telefonrør eller ”Enter”, for at ringe op.

Når opkaldet er igang, har du alle de velkendte funktioner til rådighed, såsom direkte og overvåget omstilling, slå på lydløs, samt at tilføje en person til samtalen.

Telefonien kører nu også fejlfrit i din browser.

Læs mere her

Indtrækningsgrupper

Med indtrækningsgrupper kan du blive siddende på din plads og tage et opkald, som ringer hos en kollega eller på nabokontoret.

Derved ringer jeres kunder aldrig forgæves, hvis én af dine kolleger er syg, i møde eller blot ikke tilstede.

Flexfones indtrækningsgrupper sikrer jeres kunder en høj tilgængelighed, og derved de bedste betingelser for en god kundeservice.

Landekodestyring

Har I kunder lokaliseret i flere forskellige lande, så kan Flexfones landekodestyring sikrer, at jeres internationale kunder mødes af en velkomsthilsen og en tastemenu oplæst på kundens eget sprog.

Flexfones landekodestyring kan nemlig aflæse, fra hvilket land kunden ringer og derved bestemme, på hvilket sprog velkomsthilsenen og tastemenuen skal oplæses.

Eksempel
Har I fx kunder i Spanien og har I en spansk afdeling til at betjene disse kunder, så kan landekodestyringen sikre, at alle spanske kunder bliver dirigeret til et spansk speak/tastemenu hvorefter de lander i jeres spanske afdeling - selvom de ringer på jeres danske hovednummer.

Statistik

Flexfones indbyggede statistikmodul giver en detaljeret oversigt over jeres virksomheds ind - og udgående kald.

I statistikmodulet kan I bl.a. se statistik over jeres virksomheds telefonkøér, telefoner, lokalnumre og medarbejdere. Derudover kan I se, hvornår en given medarbejder logger ind og ud af en kø, og hvor mange ind – og udgående opkald medarbejderen har håndteret.

Statistikken er pakket ind i overskuelige diagrammer for et bedre overblik, og kan ligeledes laves som et Excel udtræk, eller som en PDF med den visuelle statistik.

I kan bruge statistikmodulet til at analysere jeres daglige kommunikation, som bl.a. kan være med til at optimere jeres kundebetjening - så jeres kunder altid får en god oplevelse.

Optag samtaler

Med Flexfone får I mulighed for at optage opkald foretaget af jeres medarbejdere. Alle samtaler er specificeret med samtaletidspunkt, samt en oversigt over lokalnumrene på medarbejderne, som har deltaget i samtalerne.

Når Flexfone optager jeres samtaler får I en lang række muligheder, da I kan analysere på jeres medarbejderes opkald.

Dette er især værdiskabende for virksomheder, som har salgs- og kundeserviceafdelinger, hvor det kan være relevant at gennemgå tidligere foretagede kald, med henblik på en løbende optimering af medarbejdernes håndtering af salg og kundeservice.

Variabelt kaldsflow

Med et variabelt kaldsflow fra Flexfone får I mulighed for nemt at justere den måde, hvorpå alle indgående kald dirigeres.

Ved hjælp af én genvejstast på bordtelefonen kan I dreje alle kald i en anden retning end normalt. Forstil jer et sporskifte, hvor alle kaldene kører til højre, når modulet er aktivt og til venstre, når modulet er deaktiveret.

I kan også åbne jeres telefoner tidligere end jeres forudindstillet “Åbningstid” er sat til. Derved kan jeres kunder komme igennem til jer, hvis I fx er mødt ind tidligere end normalt.

Lydfiler

Flexfone tilbyder uanede muligheder med speaks til velkomsthilsener, åbningstider, tastemenuer, landekodestyring, samt forskellige typer af ventemusik.

Det betyder, at I kan få forskellige velkomsthilsener alt efter behov. Det kan være I vil have et speak, der bruges når I holder ferielukket, hvis I fx kører en salgskampagne op til jul.

Vi samarbejder med professionelle speakere og kan bistå med at få lavet lydfiler, som passer præcis til jeres behov.

Ring mig op

Med Flexfones “Ring mig op” - funktion kan I give jeres ventende kunder en endnu bedre kundeservice, da I ringer dem op så snart I har tid.

De ventende kunder vil blive mødt af et speak, som fortæller om muligheden for at indtaste deres telefonnummer. Hvis de indtaster deres nummer, vil I efterfølgende få en melding om, at denne kunde gerne vil ringes op på dét nummer.

“Ring mig op” - funktionen kan også aktiveres uden for jeres normale åbningstid, så I den efterfølgende dag kan kontakte kunderne.

Medarbejderinfo

Med Flexfones teleløsning er det muligt at tilføje flere informationer ved hver medarbejder i oversigten på Myfone.dk.

Det kan fx være informationer om hvilken afdeling de tilhører, hvilke kompetencer medarbejderne besidder, hvilke ansvarsområder de har eller hvem der er backup i ferieperioder o. lign. Man kan tilføje alle de informationer der er behov for.

Hver medarbejder kan løbende ændre deres informationer, hvis der fx sker organisationsændringer, hvor det er nødvendigt at ændre hvilken afdeling man tilhører.

Storskærm

Med vores storskærmsløsning kan I se relevante informationer, såsom antal ventende i kø, hvilke medarbejdere der er tilmeldt køérne, svartid, antal mistede opkald, længst i kø, medarbejdernes tilgængelighed og meget mere...

Med alle disse informationer lige ved hånden, har I de bedste betingelser for at allokere de rette ressourcer, og derved optimere jeres kundehåndtering.

Opsætningen kan nemt ændres via drag and drop, så I altid har en skræddersyet visning, der passer til de enkelte afdelingers behov.

Fax

Med vores online faxløsning er det slut med den traditionelle fysiske faxmaskine, som både er dyr og optager plads på kontoret.

Indgående faxbeskeder modtager I som PDF-filer via email. Hvis I vil sende en fax som PDF, kan dette gøres direkte fra jeres mailsystem.

Vores faxløsning er også billigere for jeres virksomhed, da I kun betaler en lav takst for afsendelse af faxbeskeder.

Se hvordan Troldtekt bruger den udvidede funktionalitet Flexfone tilbyder