Med Flexfones telefoniløsning er det muligt at tilføje flere informationer ved hver medarbejder i oversigten på Myfone.dk.

Det kan f.eks. være informationer om, hvilken afdeling de tilhører, hvilke kompetencer medarbejderne besidder, hvilke ansvarsområder de har, eller hvem der er backup i ferieperioder o.l. Man kan tilføje alle de informationer, der er behov for.

Informationerne ved hver medarbejder kan løbende ændres, hvis der f.eks. sker organisationsændringer, hvor det er nødvendigt at ændre den afdeling medarbejderen tilhører.

Se hvilken afdeling, ferieafløser eller kompetencer en kollega har på Myfone.dk