Kort fortalt

PBX står for Private Branch Exchange, og som forkortelsen antyder, er dette en privat forgrening af telefonnetværket, som oftest ejes af private virksomheder eller organisationer.

Fidusen ved PBX’er opstod tilbage i midten af forrige århundrede, da virksomhederne fik behov for at ringe internt sammen i virksomheden uden at skulle forbi telefonselskabets omstillingsdamer hver gang. I stedet kunne de have deres eget omstillingsbord lokalt, så de hurtigere kunne få fat i hinanden og derudover dele om nogle få telefonlinjer ud af virksomheden. Dette skabte også en besparelse for virksomheden, da de så kunne ringe gratis internt i organisationen.

Senere blev den fysiske omstilling automatiseret, og teknologisk kunne der tilføjes flere funktioner, som telefonsvarer, hurtigkald etc., til telefonsystemet. Selvom teknologien udviklede sig, forblev forkortelsen PBX et synonym med virksomheders telefonisystemer.

Visualisering af virksomhedens PBX: Virksomhedens PBX er en privat forgrening fra det offentlige telenetværk og medarbejdernes telefoner er forbundet til PBX'en.

On-premise eller Hosted?

PBX’en kan opsættes på primært to forskellige måder: On-premise eller i skyen. On-premise setups er fysisk placeret på servere hos den enkelte virksomhed, og dette gør, at virksomheden selv har kontrollen over opbevaring af data, men samtidig også risikoen ved strømnedbrud, vand i kælderen etc. Et On-premise setup er som regel også dyrere i opsætning og vedligeholdelse.

I stedet kan funktionaliteten placeres online i et hosted setup. Her ligger telefonsystemet på en central server, som virksomheden ikke på samme måde har kontrollen over, men til gengæld kan de vide sig sikre på, at der er taget højde for backup af data og sikring mod diverse nedbrud.

Fordi løsningen ligger et centralt sted, kan der spares penge på opsætning og support. Netop derfor er hosted-løsninger voksende i popularitet. Det er også dette, vi tilbyder hos Flexfone.

Fordele/Ulemper On Premise PBX Hosted PBX
Anskaffelsespris Høj Lav
Løbende driftsøkonomi Lav Lav
Risiko på driften Høj Lav
Kompleksitet i opgradering Høj Lav
Kompleksitet i nedgradering Middel Lav
Talekvalitet Høj Høj
Alsidighed i løsningen Middel Høj

PBX opsummeret

Så kort fortalt - en PBX er en privat forgrening af det offentlige telenetværk, som giver den enkelte virksomhed eller organisation besparelser ift. opkald internt i virksomheden, men også stiller mere funktionalitet til rådighed for medarbejderne.

Dette kan både placeret fysisk hos virksomheden eller i skyen med varierende fordele og ulemper.

Flexfone leverer hosted-PBX proppet med funktionalitet og kan give jer et uforpligtende tilbud på telefoni.

Forskellige virksomheder har forskellige behov

Få en uforpligtende snak med os, omkring jeres behov, og hvad Flexfone kan gøre for jer.