Vores stjernekoder giver adgang til en lang række funktioner, så I altid kan håndtere jeres daglige opkald nemt og hurtigt. Funktioner såsom at logge af/på køer, direkte eller overvåget omstilling, indtale velkomsthilsner og aflytte telefonsvarer klares nemt og hurtigt via Flexfones stjernekoder.

Som et alternativ har vi i vores Myfone-app i stedet pakket alle stjernekoder ind i et brugervenligt design med smarte genvejstaster for endnu nemmere kundebetjening.

I appen kan I nemt omstille et opkald direkte til en kollega eller ringe vedkommende op inden opkaldet stilles igennem.

Appen gør det også nemt at logge af og på virksomhedens køer, og I kan nemt se hvilke kollegaer, der betjener en bestemt kø.

Den visuelle telefonsvarer giver jer desuden mulighed for både at aflytte, spole og slette telefonsvarerbeskeder. Det og mange andre telefunktioner har I lige ved hånden med Myfone-appen.

Stjernekoder

Oversigt over stjernekoder

Oversigten viser de stjernekoder, som er tilgængelige, når din telefon er tilknyttet en Flexfone-løsning.

Stjernekode Beskrivelse
2* <lokalnr.> Log på telefonkø
3* <lokalnr.> Log af telefonkø
4* <lokalnr.> Lyt med på samtale
5* <lokalnr.> Lyt med på samtale (whisper mode)
8* <lokalnr.> Træk kald fra kollega eller telefonkø
9* <lokalnr.> Indtal lydfil på lokalnummer
20* Giv tilladelse til at lytte med på denne telefon
21* Fjern tilladelse til at lytte med på denne telefon
88* Træk kald fra indtrækningsgruppe

Følgende stjernekoder kan benyttes under en samtale

Stjernekode Beskrivelse
*0 Afbryd overvåget omstilling (Afbryd attended transfer)
*2 <lokalnr.> # Direkte omstilling (Blind transfer)
** <lokalnr.> # Overvåget omstilling (Attended transfer)
*7 Start / stop optagelse af samtale