Om Novax

Novax A/S er en dansk udvikler af elektronisk patientjournalhåndtering og har i over 30 år leveret journalsystemer til specialfagrupper både inden for den private og offentlige sektor. Systemet fra Novax er udviklet med effektiv drift, høj patientsikkerhed og administrativt overblik for øje. Novax prioriterer en tæt relation til deres kunder, hvilket giver dem muligheden for at optimere systemet til disse.

Forbindelser mellem Flexfone og Novax

connect

Find patientjournal ved indgående opkald

Når en patient ringer til en klinik, vil en velkomsthilsen bede dem om at indtaste et CPR-nummer. Når patienten kommer igennem til lægen, vil patientens journal automatisk vise sig for lægen.

connect

Ring ud fra journalsystemet

Brugeren har muligheden for at ringe ud direkte fra en patientjournal.

connect

Omstil opkald og patientjournal

Omstilles et kald fra en bruger til en anden, vil den pågældende journal følge med opkaldet og blive vist for modtageren.

Over 3000 virksomheder er allerede skiftet til Flexfone

Få et telefonitjek
Eller bliv kontaktet