Optag jeres telefonsamtaler med Flexfone

Med Flexfone får I mulighed for at optage indgående og udgående opkald.

Når I vælger at få optaget jeres samtaler, får I en lang række muligheder, da I kan analysere jeres medarbejderes opkald.

Dette er især værdiskabende for virksomheder, som har salgs- og kundeserviceafdelinger, hvor det kan være relevant at gennemgå tidligere opkald med henblik på løbende optimering.

Med Flexfones “Optag samtale” modul indsat i jeres kaldsflow kan I give jeres kunder muligheden for at give accept til optagelse eller frasige sig det gennem tastetryk. Modulet “Optag samtale” kan sættes foran alle andre moduler i Flexfones kaldsflow.

Den enkelte medarbejder har også mulighed for at optage enkelte samtaler ved hjælpe af stjernekode *7 - uanset hvilken enhed opkaldet foregår på.