Ved hjælp af én genvejstast på en bordtelefon eller indringning til modulets lokalnummer, kan I dreje alle kald i en anden retning end normalt. Forstil jer et sporskifte, hvor alle kaldene kører til højre, når modulet er aktivt og til venstre, når modulet er deaktiveret.

Med et variabelt kaldsflow fra Flexfone får I mulighed for nemt at justere den måde, hvorpå alle indgående kald dirigeres.

Ved hjælp af én genvejstast på en bordtelefon eller indringning til modulets lokalnummer, kan I dreje alle kald i en anden retning end normalt. Forestil jer et sporskifte, hvor alle kaldene kører til højre, når modulet er aktivt og til venstre, når modulet er deaktiveret.

Eksempel:

I kan åbne jeres telefoner tidligere end jeres forudindstillede Åbningstid er sat til, så jeres kunder kan komme igennem til jer, hvis I f.eks. er mødt ind tidligere end normalt.

Hvis der f.eks. indkaldes til et akut møde, og alle forlader deres pladser, kan indgående opkald ledes til et Ring mig op-modul, så I kan ringe kunderne op, når medarbejderne er tilbage.